Paylaş

Vergi kuralları, Vergi Tahsil kurumlarını korur.
Vergi mükelleflerini korumaya yönelik değildirler.
Kurallara uymayan mükellefler tüm haklarını kaybederler.
Bu ayki yazımda bu kuralları sıralamaya çalıştım.
Kural 1:
Mükellefler, vergi yükümlülüklerini gönüllü olarak kendileri değerlendirmeli ve Gelir Vergisi Yasası’nda (ITA) belirtilen zaman çizelgelerine göre talep veya bildirimde bulunmaksızın vergi beyannamelerini vermelidir. Kanada Gelir Kurumu (“CRA”), matematiksel doğruluk açısından beyanları kontrol edecek ve yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olacaktır. Örneğin Bakanlık, bir kişinin vergi beyannamesini işvereninin veya yatırım yapılan kurumun vergi raporlama fişlerinde dosyaladığı bilgi fişleriyle karşılaştıracaktır.
Kural 2:
Bakanlık, vergi mükellefine, varsa vergi mükellefinin borçlu olduğu vergi miktarını belirleyen bir Tespit Bildirimi (assessment) gönderir. Değerlendirme, postalandığı veya elektronik olarak iletildiği gün yapılmış sayılır. CRA, Bildirimi vergi mükellefinin “Hesabım” (My account) veya “Benim İşletmem” (My Business) hesabına gönderebilir ve bu yüklemeden sonra vergi mükellefi için “kullanılabilir” olarak kabul edilir.
Kural 3:
Bakanlığın Değerlendirme Bildirimini “tüm gerekli gönderimlerle” düzenlemesi ve vergi mükellefinin vergi bildiriminde gösterilen adrese posta yoluyla, elektronik olarak veya nadiren kişisel teslimat yoluyla göndermesi gerekir.
Kural 4:
Vergilerin ödenmesi gereken tüm gönderilerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliği değersiz bir vargıdır. Vergi mükellefi, Bakanlığın değerlendirmedeki gecikmesi için Federal Mahkemede yargı denetimi talep edebilir. Uygulamada, mahkemeler kanuni görevi o kadar yumuşak yorumlar ki, Bakanlık istediği kadar davayı

uzatabilir. Mükellef için en iyisi oturup beklemektir. Burada usule ilişkin vergi kurallarının DNA’sını görüyoruz.
Kural 5:
İtiraz Yok, Temyiz yok, Sadece Öde yaklaşımı. Değerlendirme, mükellef için geçerli olan itiraz süresini tetikler. Bu bir kırmızı bayrak uyarısı oluşturabilir. İtiraz Bildirimi, Bakanın değerlendirmesine itiraz etmenin ilk usul adımıdır. Genel kural, mükellefin itirazını, beyanname üzerindeki adrese postalandığı veya mükellefe ulaştığı tarihten itibaren 90 gün içinde yazılı olarak yapması gerektiğidir. CRA’yi telefonla aramak, kendilerine ulaşabilseniz bile yeterli değildir.
Kural 6:
Vergi mükellefi, Canada Post veya elektronik hizmetin teslim etmemesi veya vergi mükellefinin e-posta adresini değiştirmesi nedeniyle Değerlendirme Bildirimini almazsa ne olur? Bu durum genellikle mükellefin şanssızlığı olarak kabul edilir ve mükellef temyiz hakkını kaybeder. CRA’nin yalnızca Değerlendirmenin doğru adrese gönderildiğini belirlemesi yeterlidir. Daha sonra vergi mükellefi bunu almış sayılır. [Sınırlı süreden sonra bir kişi bir düzenleme talebinde bulunursa, isteğe bağlı bir hükümden yararlanılabilir].
Kural 7:
CRA önce karar verir ve sonra tekrar değerlendirir. İtiraz Bildirimi, değerlendirme için kendi ilk kararını yeniden gözden geçiren CRA’ye idari bir itirazı tetikler.

 

Değerlendirme görevlisi ve temyiz görevlisi, hepsi CRA’nin çalışanlarıdır. Ancak, karar vericinin kendi önceki kararını hükme bağlayan bir yargı denetimi yoktur.
Kural 8:
CRA, kendi hatalarından sorumlu değildir. Bir Değerlendirme Bildirimi, herhangi bir hataya, kusura veya ihmale veya ITA kapsamındaki herhangi bir takibatta bakılmaksızın geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilir.
Kural 9:
CRA’ye yapılan idari itiraz 12 aydan (basit itirazlar) 6 yıla kadar sürebilir [Covid-19 sırasındaki kurallar bu zaman çizelgelerini uzatmıştır]. Bu süre boyunca, vergi mükellefi, değerlendirilen herhangi bir tutar üzerinden günlük olarak belirlenen bir oranda (yaklaşık %6) indirilemeyen faizden sorumludur. Bu nedenle, basit davalarda 4-5 yılı kolayca ekleyebilen ve Covid sırasında daha uzun sürebilen herhangi bir yasal itirazdan önce peşin ödeme yapmak ihtiyatlıdır.
Kural 10:
Başarılı bir itiraz sonucunda iade edilen herhangi bir faiz, gelir olarak tamamen vergilendirilebilir.
Kural 11:
Mükellefin İtiraz Bildirimini sunması üzerine iki seçeneği vardır: Bakanın iadelerini onaylaması veya yeniden değerlendirmesi için aylarca (veya yıllarca) bekleyebilir veya Bakanlık, İtirazın tebliğinden itibaren 90 gün içinde yanıt vermezse, Kanada Vergi Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunabilir.

Kural 12:
İtirazına ilişkin bir karar alan bir vergi mükellefinin, Kanada Vergi Mahkemesine başvurmak için 90 günü (artı herhangi bir Covid-19 uzatması) vardır. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü, Temyiz Bildirimini zaman sınırları içinde almalıdır.

On iki kural, devleti ve vergi kurumlarını korur. Asgari usül haklarına sahip olan vergi mükelleflerini korumayı amaçlamazlar. Bu yüzden kurallara uygun olarak hareket eden mükellefler bu kuralları uyguladığı surece vergi itirazlarında daha başarılı sonuçlar alabilirler.
Süresinde itiraz etmeyen veya itirazda bulunmayan mükellefler ise tüm haklarını kaybederler.
Hepinize bol kazançlı ve az vergili, bir vergi dönemi dileklerimle.