Paylaş

Meslek yaşamım içinde GST/ HST hakkında birçok soru almışımdır. Bu nedenle, bir önceki yazıma devamla başlıca denetim nedenleri ve çözümleri konusunda bilgilendirmek istedim.

4) İlişkili Taraf İşlemleri

Yeni dosyalama gerekliliklerinin getirilmesiyle, ilişkili taraf işlemleri (related party transactions), CRA’nin denetim araç setinde yeni bir inceleme alanı oluşturmuştur. Çok genel bir ifadeyle, yakından ilişkili bazı Kanadalı şirketler ve Kanada ortaklıkları, aralarındaki tedarikleri dikkate alınmamış gibi, yani işlemlere GST / HST’yi çekmeden muhasebeleştirmeyi seçebilirler. 2015 yılına kadar, seçimi yapan yakından ilişkili taraflar GST Form 25’i doldurabilir ve CRA’nin kapıyı çalması durumunda CRA tarafından gözden geçirilmek üzere GST / HST dosyalarıyla saklayabilirlerdi. 2015 yili itibariyle yeni bir form olan RC4616, Yakından İlişkili Şirketler ve / veya Kanada Ortaklıkları için GST / HST amaçlı kullanılmak üzere tamamlanmalı ve CRA’ye sunulmalıdır. Birçok şirket ve ortaklığın, GST / HST’yi ilişkili taraf işlemleri üzerinde bu işlemin yapılmasına gerek olmadığını sanmakta veya bilmemektedir.

Kurumsal yapınızda birden fazla tüzel kişilik varsa, ilişkili taraf işlemlerine GST / HST uygulanması konusuna yakından bakılmalıdır. İşletmelerin fatura düzenlenmiş ya da vergi makbuzlarının oluşturulmasına bakılmaksızın mülk aktarması veya harcamaları paylaşması durumunda, CRA, GST / HST’yi ve bu seçimin mevcut olmadığı ya da izin verilmediği ancak dosyada bulunmadığı ilgili taraf işlemlerine olan eksiklikleri değerlendirebilir.
5) Yeniden yakalanan ITC’ler (RITC)

CRA için bir başka odak alanı da ITC’lerin büyük işletmeler (genellikle finansal kurumlar ve işletmeler veya yıllık geliri 10 milyon dolardan fazla olan ilişkili iş grupları) tarafından belirtilen bildirimler üzerinde yeniden ele geçirilmesidir. 1 Temmuz 2010’dan itibaren, büyük işletmelerin kamu hizmetleri, taşıtlar, yemekler ve eğlence ve telekomünikasyon ile ilgili belirli satın alımlarda HST’nin il bileşeni olan ITC’lerinden (ör. Ontario’daki 13% HST’nin% 8’i) işlem yapması gerekiyordu. Tüketim için Ontario veya British Columbia’ya getirilmiş ve sonuç olarak CRA’ye geri gönderilmiştir. British Columbia’da yeniden yakalanma şartı, British Columbia’nın HST’den ayrılmasının ardından sona ermesine rağmen, Ontario’da ve Nisan 2013 itibariyle Prens Edward Adası’nda hala gereklidir. Quebec’in ayrıca belirtilen mülklerde giriş vergisi iadelerini kısıtladığını da unutmayın.

Ontario’da, CRA, ITC’leri yeniden ele geçirmesi gerektiğini düşündüğü işletmeleri hedefleyen bir RITC Birimi başlatmıştır. RITC’lerin GST / HST iadesinin ayrı bir satırında raporlanması gerektiği ve CRA’nin, bir GST / HST tescil ettiricisinin geliri belirlemek (veya bir işletmeden ilişkili tüm tescil ettirenlerin toplam gelirini alabilmek için) beyannamedeki 101 numaralı kutucukta satış tutarını hesaplaması yeterlidir.

İşletmenizin yıllık geliri 10 milyon dolardan fazla veya toplam geliri 10 milyon doları aşan ilişkili bir işletme grubunun parçasıysa, ITC’lerin belirtilen mülklerde doğru bir şekilde yeniden ele alındığını ve CRA’ye havale edildiğini doğrulamak için çaba gösterilmelidir. Yeniden yakalama miktarlarını azaltmaya yönelik hesapların uygun şekilde uygulandığını da doğrulamak önemlidir.

6) GST / HST ve Konut İadeleri

Mahkemelerin gözden geçirdiği davaların hacminin gösterdiği gibi, yeni konut komplekslerinin satın alınmasındaki GST / HST indirim hataları, için önemli bir inceleme konusu haline gelmiştir. Birçok yeni ev alıcısı sadece bu tür satın alımlarda bir GST / HST indiriminin olduğunu bildiği halde, büyük ölçüde GST / HST değerlendirmelerine neden olabilecek tuzakların farkında değildir. En yaygın hatalar şunlardır:

a) Yeni Konut İadeleri

Yeni konut GST / HST indirimleri $27.000’dan fazla olabilir ve genellikle birincil konutları olarak yeni veya büyük ölçüde yenilenmiş bir konut kompleksi alan bireyler (veya akrabaları) tarafından kullanılabilir. Genellikle indirim inşaatçıya verilir ve alıcı herhangi bir konuyu sadece kapanıştan birkaç ay (veya yıl) sonra öğrenir. CRA, aşağıdaki durumlarda (diğer hataların yanı sıra) indirimleri aktif olarak denetler ve reddeder:

-Alıcı yeni konut kompleksine ait değildir, birincil konut olarak kullanmamaktadır (veya birincil konut olarak kullanan kişinin belirli bir akrabası değildir) ancak mülk için ödeme yapmıştır,
-Bir şirket konut kompleksini bir kişi adına satın almıştır,
-Alıcı, mülkü, bireyin veya bireyin akrabalarının birincil ikametgahı olarak kabul eden bir kişi değildir, bunun yerine CRA tarafından mülkü çevirme amacıyla mülk satın almak olarak görülür,
-ve / veya alıcı mülkü bir kiralık mülk olarak edinmiştir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi biri satın alma işleminiz için geçerliyse, bir değerlendirme göze çarpıyor olabilir, ancak bazı durumlarda bir düzeltme de olabilir.

7) Yeni Konut Kiralama Mülkiyet İadeleri (NRRP indirimleri)

Yeni Konut İadesi ile aynı şekilde hesaplanan vergi iadesi, genellikle bir kişi (şirketler dahil) tarafından nitelikli bir konut birimi olarak uzun süreli kiralama için edinilen yeni veya büyük ölçüde yenilenmiş konut komplekslerinin satın alınması için mevcuttur. Bu indirimlerle ilgili birçok sorun ortaya çıkabilse de, en yaygın hatalar şunları içerir:

-Bir yıl içinde mülkün başka bir ev sahibine (veya mülkü birincil konut olarak kullanmayan bir kişiye) satılması
-İndirimin birimin üreticisine atanması (genellikle Yeni Konut indirimi olarak)
-ve / veya gerekli iki yıl içinde indirim talep edilmemesi.

Yeni Konut İadesinde olduğu gibi, hatayı erken belirlemek bir düzeltmeye veya muhtemelen daha düşük faiz ve cezalara yol açabilir.

Sorun Çözümü

Satış vergileri, bir işletme tarafından düşünülen her işlemi şu veya bu şekilde etkiler, ancak genellikle çok az ilgi görür. CRA hataları tespit ederse, tipik olarak daha ileri olmasalar bile geriye dönük dört yıla kadar değerlendirebilirler. Satış verginizin uygunluk açısından gözden geçirilmesi, risk alanlarını tanımlamak ve vergi yetkilileriyle ilgili kaygıları gidermek için mükemmel bir yoldur. CRA, gönüllü mükellefiyet programı ile ilişkili tüm koşulların karşılandığı durumlarda, vergi mükelleflerinin potansiyel cezaları hafifletmek amacıyla maruziyet getirmelerini sağlayan gönüllü bir ifşa programı sunmaktadır. Bir sorun olup olmadığını belirlemek için CRA size bir denetim bildirene kadar beklemeyin.

Hepinize bol kazançlı ve az vergili, tasasız günler dileklerimle.