Paylaş

Cinsel taciz tarifesi, sigorta şirketinin itirazı sonucu ortaya çıktı.
AXA/ Great American sigorta şirketi tarafından London, ON. Piskoposluğu’na ödenen 10 milyon doların, piskoposluğun pedofil din adamlarını hala cemaat içinde tutması neticesinde risk artışı olarak görmesi ve ödenen tazminatın iade edilmesini isteyip mahkemeye başvurması, 1966’da başlayan cinsel taciz vakalarının yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.
Mahkeme belgeleri, London Ontario’da din adamlarının cinsel taciz faturasının 15 milyon dolar olduğunu kanıtlıyor.

London Ontario Roman Katolik Piskoposluğu ve sigorta şirketi arasında uzun yıllardır sürmekte olan davada, sigorta şirketi, çocuklarının din adamları tarafından taciz edildiğini öne süren birçok aileye anlaşma ücreti olarak ödenen miktarın 15 milyon dolar olduğunu beyan etti. Tek sayfalık bu beyana gore, ödemeler 12 din adamı tarafından cinsel tacize uğrayan 50 kişiye yapıldı.
Son derece hassas bir konu olduğu için bu tip ödemeler genellikle büyük gizlilik gerektiriyor. Ne var ki cinsel tacizden suçlanan din adamlarının isimlerinin ve yapılan ödemelerin bir liste halinde toparlandığı bu dava Katolik Kilisesini sarsacak güçte. Yasal işlem ücretleri, aracılık masrafları ve hazırlanan özel raporların maliyetleri de eklenince bu rakam yaklaşık 18 milyon doları buluyor.
1963-71 yılları arasında uzlaşma yoluna gidilen din adamlarına yönelik cinsel taciz suçlamalarının kız veya erkek çocuk mağdurlarının yaşları 6 ila 14 arasında. Sigorta şirketinin cinsel tacizi sigorta kapsamının dışında tutması nedeniyle oluşan ihtilaf sonucu uzlaşmalar 18 yıldır bekletilmekteydi.
Toronto Star Gazetesi’nde yayınlanan listede, 1966 yılında Sarnia bölgesindeki evinde 10 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan ve 2013 yılında mağdura $62.500 ödenmesiyle sonuçlanan Peder Ulysse Lefaive gibi, daha önce ismi halka açıklanmamış olan din adamları ve mağdurlarla varılan anlaşma ücretleri yer alıyor.
Liste, Sarnia, London ve Windsor bölgelerinde, 11’i hamile kalan 47 kız çocuğunu taciz ettiğini 2006 yılında itiraf eden Peder Charles Henry Sylvestre gibi kötü şöhreti bilinen isimleri de içeriyor. Bilindiği gibi Sylvestre’nin tecavüz ettiği 14 yaşındaki kız çocuğu hamile kalmış ve pederin düzenlediği baştan savma kürtajın mağduru olarak o ve diğer çocuklar yaklaşık 5 milyon dolar tazminat almıştı. Sylvestre 3 yıllık cezasının 4. ayında 84 yaşında hapiste ölmüştü.
Listede ismi geçen bir diğer din adamı Peder Barry Donald Glendinning. Glendinning, üç erkek çocuğuna 6,8 ve 10 yaşlarından itibaren kendi odasında defalarca cinsel tacizde bulunmuş ve 2004 yılında kilise ve çocukların aileleri arasında yaklaşık 2.5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varılmıştı.
Bir diğer din adamı cinsel taciz vakası ise Windsor bölgesindeki yazlık evinde küçük erkek çocuklarını taciz eden ve 1988 ve 2003 yıllarında tutuklanan Peder Harper.
Piskoposluğun mahkemeye ilettiği talep 1 Mayıs 1963’ten 1 Mayıs 1971’e kadar geçerli olan poliçede piskoposluk çalışanlarının görevde oldukları süre boyunca vuku bulan darp ve saldırıyı da kapsayan poliçenin her bir vaka için 1 milyon dolar olduğu yönünde. Söz konusu sigorta şirketinin mahkemeye sunduğu itirazda ise o tarihlerde geçerli olan poliçede ödenmesi gerekli olan tazminatın sadece çalışanların kilisenin aktif olduğu saatlerde oluşan kazalar neticesinde meydana gelen fiziksel hasarlarının karşılanacağı belirtilmişti. Bununla birlikte ahlaksızlıkları kanıtlanan Sylvestre ve Harper gibi pederlerin piskoposluk tarafından bir kiliseden diğerine atanarak yıllarca cemaat içinde tutulmasının, sigorta şirketine yanlış bilgi vermek yoluyla risk artışına sebep olduğu ve sigorta poliçesinin yenilenmeyeceği piskoposluğa bildirilmişti.
Mahkeme raporuna gore sigorta şirketinin kapsam dışında tutulması için itiraz ettiği 7 dava daha gündemde.
Toplam 21 din adamının cinsel tacizle suçlandığı Güney Ontario’yu temsil eden piskoposluk 440 bin kişiye hizmet veriyor. Ciddi miktarda psikolojik destek ödemesi de yapan piskoposluk, cinsel tacizin büyük bir trajedi ve günah olduğunu ve uzlaşma ödemeleri dahil üzerlerine düşen tüm kanuni gereklilikleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.