Paylaş

COVID 19 salgını sadece uluslararası ölçekte bir sağlık problemi yaratmakla kalmayıp, dünya genelinde büyük bir ekonomik tehdit de oluşturmaktadır.

Bu durumun Ontario halkına mümkün olduğunca az yansıması ve halk sağlığını korumak amacıyla eyalet yönetimi, partnerleriyle hızlı bir işbirliği içine girmiştir.

Ontario hükümetinin ilk adımı sağlık kuruluşlarına ve iş kaybı yaşayanlara $10 milyar ek kaynak yaratmak olmuştur.

17 Mart 2020 tarihinde eyalet genelinde geçerli olan olağanüstü hal uygulamasının ardından, halkın sağlık ve emniyetini güvence altına almak için atılan ilk adım sağlık sistemine $304 milyon değerinde bir katkıda bulunmak olmuştur.

Bu katkı ilk adımda;

 • Hastane ve COVID 19 ölçüm merkezlerinin kapasitelerinin genişletilmesi için $100 milyon,
 • Halk sağlığı kurumları aracılığıyla test ve gözlem kapasitelerinin arttırılması için $50 milyon,
 • Ön saflarda çalışanlarının iş güvenliğini yükseltecek ekipman için $50 milyon,
 • Test merkezlerinde çalışanlara destek olmak için $25 milyon,
 • Bakım evlerine 7/24 destek sağlanması ve ikmal malzemeleri için $50 milyon,
 • Çocuk, genç ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması için $20 milyon,
 • Bakımevlerinde enfeksiyon riskini azaltmak için $5 milyon,
 • Indigenous toplumun sağlık hizmetlerine erişimi için $4 milyon şeklinde değerlendirilmiştir.

Sözkonusu sağlık krizinin hızla değişen ekonomik koşulları karşısında, Ontario hükümeti 1 yıllık bir bütçe planı hazırlayarak, bunu sağlık sistemi, okullar, belediyeler ve yıl boyunca destek olacak partnerler arasında değerlendirecektir.

COVID 19 ile mücadelede ikinci adımda ise $7 milyar daha bütçe ayrılmıştır.  

Toplam bütçenin ihtiyaçlara göre dağılımı ise;

Sağlık Hizmetleri için $3.3 milyar

 1. COVID 19 ile mücadelede yeni tedbirler için $2.1 milyar
 • $1 milyar ihtiyat fonu,
 • Hastanelerin değerlendirme ve tedavi kapasitelerini arttırmak için $341 milyon
 • Uzun süreli bakım evlerinde virüsün yayılmasını sınırlamak ve acil durum kapasitesini arttırmak için $243 milyon
 • Genel halk sağlığı için $100 milyon
 • Evde bakım ve Telehealth Ontario hizmetleri için $170 milyon
 • Koruyucu ekipman ve tıbbi ikmal malzemeleri için $75 milyon
 • Ambulans ve yardımcı sağlık hizmetleri için $80 milyon
 • Bakım evleri, sığınaklar ve diğer tesislerde enfeksiyonu kontrol etmek için $70 milyon
 1. Genel olarak uzun dönem bakımevlerindeki servislerin geliştirilmesi için $1.2 milyar

Sosyal İhtiyaçlar ve İş güvenliği için $3.7 milyar

 • Nisan 2020’de başlamak üzere 194,000 düşük gelirli yaşlıya Garantili Yıllık Gelir Sistemi (GAINS) aracılığıyla $75 milyon değerinde acil yardım (Tek kişi için $166, çiftler için $332)
 • Okul ve yuvaların COVID 19 salgınından dolayı kapanması sonucu masrafı artan ailelere 12 yaşına kadar olan çocuklar için bir kereye mahsus olmak üzere çocuk başına $200, özel ihtiyacı olan çocuklar için $250
 • Ontario Öğrenci Bursu (OSAP) ödemelerinin 6 ay boyunca faizsiz olarak ötelenmesi
 • Indigenous toplumlarının finansal ihtiyaçları, sağlık giderleri, acil planlama ve bireysel izolasyon ihtiyaçları için $26 milyon
 • COVID 19 nedeniyle acil ihtiyaçları artan sosyal yardım alanlar, evsizler, gıda bankaları, kiliselerin sosyal servisleri ve diğer acil ihtiyaç sağlayan kurumlara iletilmek üzere belediyeler aracılığıyla $ 200 milyon
 • Şiddet mağdurları, çocuk bakım evleri, insan kaçakçılığı mağdurları ve gelişme engelli yetişkin evlerinde kalanlar için $40 milyon
 • Mesken, çiftlik ve küçük işletmelerin elektrik giderlerinin 45 gün boyunca en düşük oranda verilmesi ve 2019 bütçesine kıyasla $1.5 milyar değerinde indirim
 • Düşük gelirli ailelerin kamu hizmeti faturalarını ödemelerinde kolaylık sağlamak için Düşük Gelirliler İçin Enerji Destek Programı (LEAP) aracılığıyla $9 milyon doğrudan yardım
 • 57,000 çalışanın Sağlık Vergisi ödenekleri aracılığıyla $355 milyon tutarında vergi muafiyeti
 • Büyük işletmeler için vergi kredilendirilmesi
 • Acil gıda desteği ve tıbbi ikmal sağlayacak araçların daha rahat hizmet sunabilmesi için yoğun saatlerde trafiği aksatmama kuralının esnetilmesi

İşyerlerine destek ve nakit akışının geliştirilmesi için $10 milyar

 • Ontario dahilinde iş yapan şirketlerin $6 milyar değerindeki eyaletvergilerinin 5 ay boyunca faizsiz ve cezasız ötelenmesi
 • $1.8 milyar değerinde eğitim vergisinin hafifletilmesi
 • $1.9 milyar değerindeki İşyeri Güvenliği ve Sigorta Odası (WSIB) ödeneklerinin 6 ay boyunca ötelenmesi

Mali yıl öngörüsü 

 • COVID 19 ile mücadelede $1 milyar değerindeki ihtiyat fonuna $1.3 milyar ek
 • Global düzeyde değişim gerektirecek öngörülemeyen giderle için $2.5 milyar yedek kaynak

Ontario hükümeti halkının yanında olmak için sağlık uzmanları başta olmak üzere, finansal kuruluşlar, ekonomistler, iş adamları, belediyeler ve federal partnerleriyle çalışmaya devam edecektir.

COVID 19 ile ilgili güvenilir kaynaklardan derlenen tüm güncel gelişmeler için 

COVID 19 KANADA MART – NİSAN 2020