Paylaş

Çok kültürlülüğüyle ve etnik çeşitliliğiyle övünen Toronto’da gelir dağılımındaki adaletsizlik ve eşitsizlik kendini en çok ırk ve etnik köken temelinde belli ediyor.
United Way Toronto tarafından yapılan son araştırma, kişilerin başarı grafiğini etkileyen faktörler arasında bulunan yaş, yeterlilik, ırk, cinsiyet, sosyal statü, etnik köken ve göçmenlik durumu gibi belirleyicilere posta kodunun da eklendiğinin altını çiziyor.
Göçmenlerin, kadınların ve ırk ayrımına maruz kalanların yaşam kalitelerini arttırmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini önemle vurgulayan analiz, Toronto’da bu ayrımın tüm zamanların en yüksek noktasına vardığını ve artık kronik bir hal aldığını belirtiyor.
Göçmen nüfusunun artmasına rağmen gelir dağılımındaki adaletsizliğin bir düzelme göstermediği gösteren 152 sayfalık raporda ırk ve cinsiyet baz alındığında özellikle iş bulmada beyazlara kıyasla bir uçurum olduğunun altını çizerken; çözüm önerisi olarak kanunların yapılmasında ve uygulanmasında tüm halkı dahil edecek bir strateji izlenmesi gerektiğini anlatıyor.
Kanada’nın geneline kıyasla Peel, York ve Toronto’nun en kötü grafiği çizdiğini ve bu grafiğin giderek yükseldiğini belirten rapor 1980 – 2018 arasını kapsıyor.